Hank kunneman cartoons

Onderdrukking van emosies

Mini drujba pentru crengi dedeman

Onderdrukking van emosies

Best protein bars

3. Jesus die gewer van gawes. Baie mense dien ‘n Jesus wat net gawes en voordele aan hulle bied. Hy moet hulle gesond maak, krag gee en hulle seën deur in al hulle materiële behoeftes te voorsien. Jesus word as die tweede Adam gesien wat aan ons alles kom teruggee het wat die eerste Adam deur die sondeval verloor het. Heitink ([1998] 2000:19, 100, 152, 159-166) wel die belang van emosies binne die raamwerk van die pastorale gesprek. Hy verwys kortliks na Nouwen onder die tema “spiritualiteit” (Heitink 2000:85) en ook na Jung (Heitink 2000:91-93).